Turbulentní sluneční vítr a jeho změny

Školitel: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav práce: volná

Anotace:
Vzhledem ke svému charakteru je sluneční vítr často považován za přírodní laboratoř pro studium procesů v magnetizovaném plazmatu. Výsledky jeho studií mohou být aplikovány v nejrůznějších prostředích, od mezihvězdného prostoru, přes plazma průmyslových aplikací až po řízenou fúzi v tokamacích. Téma disertační práce je zaměřeno na detailní studium turbulence slunečního větru na MHD a kinetických škálách a pro toto studium budeme využívat hlavně měření přístroje BMSW, který operuje na palubě družice Spektr-R a poskytuje data s unikátním časovým rozlišením 32 ms. Tato data budou porovnávána s rychlými měřeními dalších družic, jako jsou Wind, DSCOVR, Cluster nebo s nejnovějšími družicovými experimenty jako jsou Solar Parker Probe nebo Solar Orbiter. Meziplanetární rázové vlny jsou součástí turbulence ve slunečním větru, a proto plánujeme výzkum jejich struktury a role v disipaci velkých turbulentních vírů do menších škál a nakonec do tepla. Pozornost bude věnována také úloze těžších iontů v disipačních procesech. Hlavním cílem projektu je studium vývoje těchto struktur v různých částech meziplanetárního prostoru, tedy jejich změnám na dráze Slunce-Země.

Literatura

  1. M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics. University Press, Cambridge 1995.
  2. F. F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. Springer, New York, 1984, ISBN 0-306-41332-9.
  3. D. Biskamp: Magnetohydrodynamic Turbulence. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
  4. R. A. Treumann, W. Baumjohann: Advanced Space Plasma Physics. Imperial College Press, London 2001, ISBN 1-86094-026-9.