Vícebodová pozorování magnetosférických vlnových jevů

Student: Bezděková Barbora
Školitel: RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav práce: zadaná

Anotace:

Vlnové jevy hrají podstatnou roli při formování zemské magnetosféry a jsou zodpovědné – mimo jiné – jak za energetizaci částic ve Van Allenových radiačních pásech, tak za jejich ztráty. Jednobodová pozorování těchto jevů neumožňují v principu rozlišit mezi časovými a prostorovými změnami. Cílem doktorské práce je proto zaměřit se především na analýzu pozorování vícebodových. Možností je přitom buď využití kombinace družice-pozemní pozorování, nebo současná pozorování týchž jevů na několika různých družicích. Za tímto účelem budou využita data z aktuálních družicových projektů (DEMETER, Cluster, Van Allen Probes). Studium konjugovaných pozorování vybraných vlnových jevů následně umožní odhadnout jejich prostoro-časové variace a tím přispět k lepšímu pochopení jak jejich vlastností, tak eventuálně i generačních mechanismů.

Literatura
[1] Gurnett, D. A., Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications. Cambridge University Press, 2005.
[2] M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics. University Press, Cambridge, 1995.
[3] D. G. Swanson: Plasma Waves. Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 2003.
[4] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.