Studium okrajových nestabilit v tokamacích a jejich kontroly pomocí metod integrovaného modelování

Student: Kripner Lukáš
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Jakub Urban, Marina Becoulet
Stav práce: zadaná

Anotace:

Okrajové nestability, především tzv. edge localized modes (ELM), jsou jednou z nejdůležitějších a přitom stále ne plně pochopených oblastí fyziky tokamaku. Klíčové pro budoucí tokamaky je zejména jejich kontrola a potlačení. Jedním z nástrojů pro kontrolu okrajových nestabilit jsou magnetické perturbace.


V rámci práce budou použity a rozvíjeny metody integrovaného modelování pro studium uvedených jevů. Především budou validovány existující modely pro simulaci chování plazmatu v přítomnosti magnetických perturbací. Půjde zejména o pokročilý nelineární MHD kód JOREK, jehož výsledky budou použity pro verifikaci a vylepšení jednodušších, rychlejších modelů. Pro uvedené simulace je vhodné použít nástrojů pro integrované modelování, vyvíjených na ÚFP. Na tomto vývoji se předpokládá aktivní účast doktoranda. K validaci budou použity experimenty na tokamaku COMPASS, případně na dalších zahraničních tokamacích.


Literatura:
[1] Goedbloed, J. P., R. Keppens, and S. Poedts. Advanced Magnetohydrodynamics: With Application to Laboratory and Astrophysical Plasmas, 2010.
[2] Wesson, J., and D. J. Campbell. Tokamaks, 149. Oxford University Press, 2011.
[3] Jardin, S. Computational methods in plasma physics. CRC Press, 2010. Další časopisecká literatura bude zadána po dohodě s vedoucím.