Studium interakce vodíku s nanostrukturními oxidy cínu a ceru

Student: Kúš Peter
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Redukovatelné oxidy, které se mohou vyskytovat ve více oxidačních stavech, např. SnOx a CeOx, se v poslední době stále více uplatňují jako materiály vhodné pro přípravu nových nanostrukturních senzorů a katalyzátorů. Jejich vlastnosti lze významně modifikovat přidáním malých množství aktivních kovů, např. Pt, Pd, Cu tak, aby bylo dosaženo optimálních katalytických vlastností.

Studium mechanizmu adsorpce vodíku z hlediska disociace molekul H2, vytváření hydroxylových skupin a protonického vodíku H+ je nezbytné pochopení procesů probíhajících v katalyzátorech palivových článků s nízkým obsahem vzácných kovů a ve vodíkových senzorech, jejichž význam stále roste se zaváděním vodíkových technologií.