Studium nestabilit slunečního větru s využitím rychlého monitoru

Student: Pitňa Alexander
Školitel: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Kromě známých nestabilit způsobených vzájemnou interakcí rychlého a pomalého slunečního větru (ko-rotační interakční oblast - CIR), byly v blízkosti Země detekovány nepravidelné fluktuace jak v koncentraci, tak i v rychlostech a teplotách slunečního větru, doprovázené i změnami v orientaci nebo hodnotě interplanetárního magnetického pole (magnetická oblaka nebo obecněji tzv. výrony sluneční hmoty (ICMEs)) vzniklé při sluneční erupci. Při interakci těchto nestabilit se slunečním větrem dochází k vytvoření meziplanetární rázové vlny, která doprovází i CIR, avšak protože se CIR vyvíjí postupně, nemusí být v blízkosti Země vždy pozorována. Na druhé straně prostorové škály diskontinuit jsou pak různé druhy MHD fluktuací, které vedou k podstatným změnám parametrů slunečního větru. Příkladem mohou být tzv. Hot flow anomalies (HFAs), "dutiny" ve slunečním větru vyplněné ohřátým plazmatem s nízkou koncentrací a pohybující se menší rychlostí než okolní plazma. Tento druh nestabilit vzniká při interakci diskontinuit meziplanetárního magnetického pole s tzv okolozemní rázovou vlnou vznikající v okolí Země. Všechny typy diskontinuit jsou ve větší či menší míře spojovány se vznikem geomagnetických bouří nebo subbouří, avšak každá z těchto nestabilit je jinak efektivní ve svém vlivu na Zemi.

Cílem doktorské práce je použití jak rychlého monitoru slunečního větru (přístroj BMSW), tak celé řady právě operujících družic ke studiu šíření nestabilit slunečním větrem a sledování jejich průchodu magnetosférou. Výsledky experimentálního pozorování budou porovnávány s globálním modelem interakce slunečního větru s magnetosférou. Práce bude zaměřena převážně na různé druhy MHD fluktuací, na jejich klasifikaci a určení jejich geoefektivity.

Téma je řešeno v rámci výzkumného záměru a je podporováno několika granty. Předpokládá se, že se doktorand, v závislosti na výsledcích studia, zúčastní jednoho nebo více kratších zahraničních pobytů.