Studium vývrhů koronální hmoty v meziplanetárním prostoru

Student: Jakub Enžl
Školitel: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Jedním z hlavních projevů sluneční aktivity jsou vývrhy koronální hmoty (ICME), ve kterých se mohutná oblaka koronálního plazmatu šíří z aktivních oblastí vysokou rychlostí do meziplanetárního prostoru do vzdáleností mnoha astronomických jednotek. Vývrhy koronálním hmoty mají zpravidla výraznou strukturu ohraničenou rázovými vlnami a vnitřní oblastí dominovanou magnetickým polem (magnetická oblaka). Svými rozměry tyto oblasti výrazně přesahují planetární magnetosféry a interakce s nimi vyvolává dramatické magnetosférické jevy typu geomagnetických bouří s významným dopadem na člověka a jeho technologie. Pro spolehlivou předpověď dopadu ICME na Zemi a její kosmické okolí je nutné detailní poznání struktury, tvaru a velikosti i charakteristickým plazmatických parametrů, ovlivněných v interakci s okolním slunečním větrem.

Téma práce zahrnuje studium dynamiky meziplanetárních vývrhů koronální hmoty na základě vícebodových experimentálních družicových pozorování a numerických počítačových modelů s cílem hlouběji popsat jejich prostorovou strukturu a vývoj během šíření od Slunce. Pozornost bude také věnována interakci ICME s magnetosférou Země i jiných planet.

Téma je řešeno v rámci výzkumného záměru a je podporováno několika granty. Předpokládá se, že se doktorand, v závislosti na výsledcích studia, zúčastní jednoho nebo více zahraničních pobytů.