Rychlé měření slunečního větru a jeho vztah k procesům v zemské magnetosféře

Student: Oleksandr Goncharov
Školitel: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Problém šíření a vývoje nestabilit ve slunečním větru a jejich interakce s vnějšími hranicemi magnetosféry je vstupem pro celou fyziku vztahů Slunce – Země. Vývoj ukázal, že pro pochopení těchto problémů je nezbytné analyzovat současná měření v několika bodech a aplikovat co nejlepší časové rozlišení. Z tohoto důvodu byl na KFPP vyvinut ve spolupráci s firmou CGC Instruments rychlý monitor slunečního větru, přístroj BMSW, který se připravuje ke startu na družici SPECTR-R v konci roku 2009. Prioritním úkolem bude proto systematická práce s tímto monitorem spočívající v operativním řízení průběhu experimentu na základě prvotních dat z telemetrických kanálů, návrh kalibrace přístroje za letu, testování programů a výpočtu fyzikálních veličin (koncentrace, teplota a směr a velikost rychlosti) z měření detektorů. Součástí práce bude i vizualizace výsledků, tj. získaných parametrů plazmatu, jejich doplnění o měření magnetických polí a nabitých částic. Výsledkem práce by pak měla být současná analýza těchto dat a jejich porovnání s měřením dalších slunečních monitorů, která by měla rozšířit naše znalosti o (1) šíření koronálních výronů hmoty slunečním větrem a (2) vývoji nestabilit způsobených interakcí slunečního větru s různou rychlostí.

Téma je řešeno v rámci výzkumného záměru a je podporováno několika granty. Předpokládá se, že se doktorand, v závislosti na výsledcích studia, zúčastní jednoho nebo více zahraničních pobytů.