Stuktura vnejsího kaspu

Student: Jiří Šimůnek
Školitel: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená