Studium toku plazmatu a magnetického pole v přechodové oblasti

Student: Mykhaylo Hayosh
Školitel: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Veškeré procesy v magnetosféře Země jsou determinovány nebo alespoň inicializovány sluneční aktivitou. Sluneční vítr a v něm zamrzlé magnetické pole však nepůsobí na magnetosféru přímo, ale přes procesy na rázové vlně a v přechodové oblasti. Pro studium plazmatu přechodové oblasti je využíván již desítky let hydrodynamický model, jehož využití však dává již neuspokojivé výsledky. Cílem práce je provést detailní studium chování plazmatu v přechodové oblasti. Prvním úkolem je shromáždit dostatek experimentálních dat z více družic a provést statistickou studii parametrů plazmatu. Druhým úkolem je provedení soustavného výzkumu krátkodobých fluktuací iontového toku. Součástí práce bude i porovnání experimentálních dat s hydrodynamickým modelem, případně jeho modifikace.