Elementární procesy v prachovém plazmatu

Student: Andriy Velyhan
Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená