Studium elektromagnetických vln hvizdového modu v plazmatu magnetosféry Země

Student: Eva Macúšová
Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Status: Defended

Abstract: