Archivace a zobrazení dat z umělých družic Země

Student: Pavla Mitková
Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Stav práce: zadaná