Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

Vedené diplomové práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 1997

Spektroskop. studium plazmového oblaku vzbuzeného při laserové depozici tenkých supravod. vrstev
Student: Slavík Vladimír
Vedoucí: Jan Wild