RNDr. Tomáš Gronych, CSc.

Vedené diplomové práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 1999

Studium adsorpce plynů v UHV metodou elektronově stimulované desorpce
Student: Drbohlav Jiří
Vedoucí: Tomáš Gronych

Rok obhajoby 2013

Ionizační metody měření vakua
PDF@repoUK (#110220)
Student: Pračko Milan
Vedoucí: RNDr. Tomáš Gronych, CSc.
Konzultant: Mgr. Martin Jeřáb, Ph.D.