Rychlý dvoukanálový digitální voltmetr s jednotkou zpracování dat

Student: Přech Lubomír
Vedoucí: Zdeněk Němeček
Stav práce: obhájená