Variabilita ionosféry Marsu

Student: Maruška Jakub
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav práce: zadaná

Anotace:

Družice MAVEN a Mars Express poskytují dlouhodobá systematická měření ionosféry Marsu. Určovány jsou přitom jak lokální (in-situ) parametry, tak – díky radarovému přístroji MARSIS – i kompletní elektronové hustotní profily. Ukazuje se, že zatímco denní ionosféra je, alespoň v blízkosti ionosférického maxima, v prvním přiblížení dobře popsatelná Chapmanovou teorií, noční ionosféra je výrazně strukturovaná a podstatným způsobem ovlivněná konfigurací povrchových magnetických polí. Na vyšších výškách pak ionosféra vykazuje značné turbulentní fluktuace. Předmětem práce je využití dostupných družicových dat pro studium ionosférické variability a pro charakterizování odchylek od očekávaných středních závislostí.

Zásady pro vypracování:

  1. Studium literatury, vypracování přehledu formování ionosféry a její variability
  2. Seznámení se s přístrojovým vybavením družic Mars Express a MAVEN a zvládnutí základní práce s daty
  3. Analýza odchylek maximálních elektronových hustot od očekávaných závislostí
  4. Charakterizování elektronových hustotních fluktuací pozorovaných na vyšších výškách
  5. Vyhodnocení vlivu povrchových magnetických polí, případně dalších relevantních parametrů

Seznam odborné literatury:

  1. F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu. Academia, Praha, 1984.
  2. M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics. University Press, Cambridge, 1995.
  3. G. K. Parks: Physics of Space Plasmas: An Introduction. 2nd ed. Westview Press, 2004.
  4. Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.