Hvizdové vlny pozorované družicí DEMETER

Student: Záhlava Jan
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Ačkoli jsou elektromagnetické emise pocházející z bleskových výbojů známy a zkoumány již poměrně dlouhou dobu, zůstávají i nadále předmětem intenzivního zájmu. Družice DEMETER (2004-2010) je díky své nízké dráze letu, velkému množství kvalitních elektromagnetických dat a zabudované neuronové síti pro automatickou identifikaci hvizdů ideální pro jejich systematickou studii. Předmětem práce je analýza relevantních dat družice DEMETER s cílem vyhodnotit výskyt a význam hvizdů s ohledem na ostatní přírodní emise. Pozornost bude věnována i šíření ve vlnovodu Země-ionosféra.

Cíle diplomové práce:
1. Seznámení se s družicí DEMETER, zvládnutí základní práce s daty.
2. Studium teorie formování hvizdů a šíření elektromagnetických vln obecně.
3. Vytvoření globálních map výskytu hvizdů v závislosti na relevantních parametrech.
4. Vyhodnocení významu hvizdů s ohledem na ostatní přírodní emise.
5. Analýza vybraných efektů souvisejících se šířením ve vlnovodu Země-ionosféra.

Seznam odborné literatury:
[1] Gurnett, D. A., Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] Helliwell, R. A.: Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, 1965.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.