Studium systémů s kanáltrony

Student: Kadlec Stanislav
Vedoucí: Jana Šafránková
Stav práce: obhájená