Studium procesů v plazmatu za nadzvukových rychlostí.

Student: Tomáš Drbohlav
Vedoucí: RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Stav práce: obhájená