Vývoj amplitudového analyzátoru a jeho použití při studiu vlastností mikrokanálových destiček

Student: Truhlík Vladimír
Vedoucí: Zdeněk Němeček
Stav práce: obhájená