Urychlování nabitých částic na rázové vlně

Student: Santolík Ondřej
Vedoucí: Jana Šafránková
Stav práce: obhájená