8 - bitový logický generátor

Student: Assaysh Omar
Vedoucí: Zdeněk Němeček
Stav práce: obhájená