Návrh, Konstrukce a ověření detekčního systému pro energetické rozdělení částic kosmického záření

Student: Košut Jaroslav
Vedoucí: Jana Šafránková
Stav práce: obhájená