Mgr. Michael Alexandridis, Ph.D. (roz. Kučera)

student v letech 2009 - 2011
doktorand v letech 2011 - 2021