RNDr. Ing. Tomáš Skála, Ph.D.

vědecký pracovník (nanomateriály)

Kontaktní údaje

Výuka

Věda

Odkazy