RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.

doktorand v letech 2002 - 2007