Mgr. Martin Mišina, Dr.

ukončení studia roku 1990
doktorand v letech 1991 - 1996