Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2022

Kvantově-mechanické provázání optického rezonátorů s ionty v ultra-chladném plazmatu
Student: Hudák Ivan
Vedoucí: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.

Simulace dynamiky ultra-chladného kvantového plazmatu
Student: Rendek Andrej
Vedoucí: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.