Doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2007

Mapování lokální hustoty stavů lineárních kovových řetízků na povrchu Si(100)-(2×1) metodou STM/STS
PDF@repoUK (#45420)
Student: Petr Zimmermann
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.

Rok obhajoby 2013

Zvýšení kontrastu zobrazeni nanostruktur v STM měřením derivace profilu povrchu pomocí lock-in techniky
PDF@repoUK (#127818)
Student: Keresteš Jiří
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.

Zahájené práce

Návrh a realizace jednoduchého přístroje pro měření teploty vzorků
Student: Jan Pudl
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.