Příprava povrchu Si(110)-Tl pro depozici organických molekul

Student: Slezák Peter
Vedoucí: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Čerstvé výsledky ukazují, že povrch Si(111)-Tl může být použit pro růst uspořádaných vrstev organických molekul - ftalocyaninů díky pasivaci reaktivního povrchu Si. Podobnou strukturu Tl-Si lze pravděpodobně připravit i na povrchu s orientací (110). Oproti Si(111) je tento povrch anizotropní a lze očekávat, že se anizotropie promítne do růstu uspořádaných vrstev.

Cílem práce bude najít podmínky pro přípravu homogenního povrchu Si(110)-Tl, kvalita povrchu bude kontrolována pomocí řádkovací tunelové mikroskopie (STM). Pomocí STM budou dále studovány elektronické vlastnosti povrchu, přítomnost a vliv defektů. Následně bude otestován růst vrstev organických molekul na tomto povrchu. Téma práce zapadá do širšího výzkumného plánu v současnosti realizovaného ve skupině.

Zásady pro vypracování
1) Zvládnutí techniky řádkovací tunelové mikroskopie.
2) Nalezení podmínek pro optimální přípravu homogenního povrchu Si(110)-Tl.
3) Rešerše literatury z oblasti interakce kovů s povrchem Si(110).
4) Test depozice organických molekul na připravený povrch.
5) Zpracování a diskuse výsledků.

Seznam odborné literatury
[1] B. Voigtlaender: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.
[2] J.M. Gottfried: Surface chemistry of porphyrins and phthalocyanines, Surf. Sci. Rep. 70 (2015) 259–379.
[3] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.