Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu

Student: Mgr. Marie Turčičová
Vedoucí: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Sluneční vítr je kontinuální proud plazmatu se zamrzlým magnetickým polem uvolňovaný ze sluneční koróny a je možno ho rozdělit v zásadě na dva typy — na rychlý sluneční vítr, který pochází z koronálních děr okolo pólů a na pomalý sluneční vítr, který vzniká v blízkosti slunečního rovníku. Na delší časové škále je však zajímavé vědět, jak se parametry slunečního větru mění v jednotlivých letech, jak závisí na slunečním cyklu, na počtu slunečních skvrn a podobně. Úkolem práce je provést statistiku koncentrace iontů, rychlosti a teploty slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole za dobu života družice Wind (tj. v období od roku 1994 do 2017).

Zásady pro vypracování:
1) Seznámení se s problematikou slunečního větru.
2) Seznámení se s daty družice Wind, jejími přístroji a se strukturou datových souborů.
3) Vývoj algoritmů pro vytvoření histogramů jednotlivých parametrů slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole.
4) Porovnání vývoje histogramů s různými veličinami charakterizujícími sluneční cyklus a děje na Slunci.
5) Diskuze získaných výsledků.

Literatura:
[1] F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984.
[2] J. A. Bittencourt: Fundamentals of Plasma Physics, Springer-Verlag, New York, 2004.
[3] M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics, University Press, Cambridge 1995.
[4] Další literatura po dohodě s vedoucím práce.