Magnetosférické čárové záření pozorované družicí DEMETER

Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav práce: volná

Anotace:

Magnetosférické čárové záření patří mezi doposud neobjasněné elektromagnetické jevy ve vnitřní magnetosféře Země. Jedná se o intenzivní emise na frekvencích několika kHz pozorované jak na povrchu Země, tak družicemi s nízkou drahou letu. Cílem práce je studium událostí tohoto typu s využitím dat družice DEMETER. Pochopení vlastností těchto emisí by mělo usnadnit identifikaci jejich zdrojového mechanismu. Téma může být dále rozvinuto v rámci magisterského studia. Podrobnější informace osobně.

Cíle bakalářské práce:
1. Seznámení se s družicí DEMETER, zvládnutí základní práce s daty.
2. Identifikace událostí magnetosférického čárového záření.
3. Systematická studie nalezených událostí.
4. Využití částicových měření na družici DEMETER a pozemní sítě magnetometrů.

Seznam odborné literatury:
[1] Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] Manninen, J.: Some aspects of ELF-VLF emissions in geophysical research, Doctoral Thesis, Sodankyla Geophysical Observatory, University of Oulu, Finland, 2005.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.