Software pro zpracování dat z Langmuirovy a dvojité sondy

Vedoucí: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Stav práce: volná

Anotace:

Skupina fyziky plazmatu na KFPP má dlouholeté zkušenosti s využíváním Langmuirovy sondy pro studium parametrů plazmatu. K těmto účelům vyvinul vedoucí práce software START v jazyce C++, který je vhodný pro zpracování dat z jednoduché Langmuirovy sondy. Předmětem bakalářské práce by byla úprava zdrojového kódu tohoto programu tak, aby se dal využít i pro určení parametrů plazmatu z dat naměřených dvojitou sondou. Funkčnost programu uchazeč ověří modelovými daty - charakteristikami jednoduché a dvojité sondy zkonstruovanými ze zadaných parametrů plazmatu.

Zásady pro vypracování:
1. Rešerše literatury.
2. Seznámit se s metodami vyhodnocení dat z jednoduché a dvojité sondy.
3. Seznámit se se zdrojovým kódem programu START a porozumět funkci jednotlivých modulů programu.
4. Úprava programu tak, aby zahrnoval i možnost vyhodnocení teploty a koncentrace elektronů z charakteristiky dvojité sondy.
5. Ověření funkčnosti programu pomocí modelových dat.
6. Vypracování písemné zprávy.

Základní literatura:
1. F.F. Chen, Základy fyziky plazmatu.
2. J.D. Swift, M.J.R. Schwar, Electrical Probes for Plasma Diagnostics, Iliffe books, London, (1970).
3. P.M. Chung, L. Talbot, K.J. Touryan, Electrical Probes in Stationary and Flowing Plasmas, Theory and Application, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, (1975).
4. S. Pfau, M. Tichý, Langmuir probe diagnostics of low-temperature plasmas, in Low Temperature Plasma Physics, R. Hippler et al. Eds., Wiley-VCH, Berlin etc., 2001, ISBN 3-527-28887-2, pp. 131-172.

Speciální literatura, zejména časopisecká, bude zadána po dohodě s vedoucím bakalářské práce.