Mechanika a kontinuum

NAFY001, ZS 2022

Jakub ČížekMechanika a kontinuum - cvičení

Petr Hruška

K přednášce jsou k dispozici elektronická skripta jejichž autorem je doc. RNDr. František Chmelík, CSc.