Doplňkové texty k přednášce NUFY101

Fyzika II (elektřina a magnetismus)

Doc. RNDr. Miloš Rotter,  CSc.


Texty slouží k doplnění výkladu přednášky, ke shrnutí odvozených vztahů i k zopakování složitějších odvození.

1. Diferenciální vektorové operátory
   formát:   word    html    postscript

2. Základní fyzikální konstanty
   formát:   word    html    postscript

3. Některé vztahy z elektrostatiky
   formát:   word    html    postscript

4. Rovnice elektrického a magnetického pole ve stacionárním režimu
   formát:   word    html    postscript

5. Užití vektorového potenciálu
   formát:   word    html    postscript

6. Rovnice stacionárního proudu
   formát:   word    html    postscript

7. Elektromagnetická indukce
   formát:   word    html    postscript

8. Přechodové jevy
   formát:   word    html    postscript

9. Vířivé proudy
   formát:   word    html    postscript

10. Kelvinův povrchový jev
   formát:   word    html    postscript