Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I

NFPL 145

Pozitronová anihilační spektroskopie (J. Čížek)