Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Základní fyzikální praktikum

zápisy na úlohy do Praktika II

Byl povolen zápis na úlohy do Praktika II i studentům, kteří se neúčastnili úvodní hodiny, ale test budou psát před prvním měřením. V případě špatného vyplnění testu nebudou vpuštěni do Praktika II k měření. Zápis nebyl povolen pouze studentům, kteří nemají zápočet z Praktika I.

Jan Lipták, 13.10.2014


Praktikum II - úvod

Studenti, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit úvodního praktika, musí absolvovat náhradní test, aby jim byl povolen zápis na úlohy. K testu prostudujte z literatury Brož a kol.: Základy fyzikálních měření.(SNTL Praha 1967) I tyto kapitoly: 4.3.6, 4.3.5.1 a 4.4.1. Test je k dispozici v Praktiku II v rozvrhových hodinách nebo po dohodě.

Jan Lipták, 7.10.2014


Elektronické praktikum v Tróji

Úmluva na předměty

  • Základy elektroniky (NAFY025),
  • Měřící technika ve fyzice (NOFY052) a
  • Výpočetní technika ve fyzikálním experimentu (NOFY064)

se koná ve čtvrtek 2.10.2014 od 16:30 hodin v Praktiku elektroniky v Tróji (ELP), místnost M211 (vedle jazykové učebny, nízká budova nejblíž k autobusové zastávce).

Pokud v uvedené době nemůžete a máte o předměty zájem, napište mailem svoje časové možnosti (rozvrhované termíny nemusí být konečné). Předpokládaný konec úmluvy je po 17:30, pro informaci si můžete přijít i v této době (ovšem to už nemusí ovlivnit termín, na němž se do té doby případně dohodnou ti, co přijdou včas).

Vojtěch Hanzal, Petr Praus, Lubomír Přech, Richard Řezníček

Vojtěch Hanzal, 30.9.2014


Praktikum II ZS 14-15

První týden semestru (tj. od 1. do 6.10.) všichni studenti povinně absolvují první (úvodní) praktikum. Zapisují se na úlohy Praktikum Úvod. Příprava není vyžadována. Referát z hodiny se nevypracovává. Studenti budou seznámeni se základními elektrickými přístroji a zařízeními. Na úlohy označené U jako úvod se studenti zapisují standardním způsobem přes web. Absolvování úvodního praktika je povinné!! Bez tohoto úvodu studenti nebudou připuštěni k zápisu na standardní měření.

Jan Lipták, 22.9.2014


Praktická fyzika III - úvodní hodina

Ve středu 1. 10. 2014 bude od 14:00 v místnosti PIII probíhat úvodní hodina k předmětu Praktická fyzika III - Optika. Účast na tomto úvodu je povinná pro všechny studenty, kteří mají absolvovat předmět NAFY012. Připomínáme, že studenti, kteří nemají platný kurz bezpečnosti práce, si musí obnovit jeho dvouletou platnost novým absolvováním kurzu (6. 10. 2014 v 9:00 v PIV).

Hana Kudrnová, 15.9.2014


Praktikum IV - ZS 2014-2015

Před započetím měření úloh Praktika IV je nutné absolvovat Poučení o bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření (kromě standardního Kurzu bezpečnosti práce I s platností 2 roky). Toto poučení proběhne

  • ve středu 1. 10. 2014 od 12:10 hod. v posluchárně T2
  • pátek 3. 10. 2014 od 12:20 hod. v posluchárně T1.

Po absolvování tohoto poučení můžete začít měřit od 6. 10. Podrobnosti a dotazy zodpovíme při Poučení.

Vojtěch Hanzal, 12.9.2014


Praktická fyzika II - zápočty NAFY 005

Zápočty z předmětu Praktická fyzika LS 13/14 NAFY 005 budou udíleny 24. 9. 2014 11:00 - 12:00 místo: Praktikum II J.Lipták

Jan Lipták, 10.9.2014

start.txt · Poslední úprava: 24.09.2013 13:38 (upraveno mimo DokuWiki)