Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Základní fyzikální praktikum

Základní fyzikální praktikum P II – Elektřina a magnetismus

První výukový týden t. j. od 3.10. 2016 se neměří jednotlivé úlohy.

Proběhne Úvod do praktika. Studenti se nepřihlašují na webu, ale dostaví se podle jejich přihlášení v SISu. Účast na tomto úvodním praktiku je povinná. Studenti podpisem potvrdí, že byli seznámeni s laboratorním řádem a bezpečnostními předpisy.

Účelem úvodního praktika P II elektřina a magnetismus je:

  1. seznámení se se specifikami P II – místností, provozem a úlohami
  2. seznámení se s laboratorním řádem a bezpečnostními předpisy
  3. seznámení se se základními přístroji používanými v praktiku P II (zdroje, měřící přístroje, osciloskopy aj.) a s některými metodami měření.

Z úvodního praktika studenti nevypracovávají referát, ale účast je povinná. V případě absence na úvodním praktiku bude studentovi povolen zápis na úlohy až po úspěšném napsání náhradního testu.tu.

Jan Lipták, 22.9.2016


Praktická fyzika III - úvodní hodina

Ve středu 5. 10. 2016 bude od 9:00 v místnosti PIII probíhat úvodní hodina k předmětu Praktická fyzika III - Optika. Účast na tomto úvodu je povinná pro všechny studenty, kteří mají absolvovat předmět NAFY012. Připomínáme, že studenti, kteří nemají platný kurz bezpečnosti práce, si musí obnovit jeho dvouletou platnost novým absolvováním kurzu (3. 10. 2016 v 9:30 v PIV).

Hana Kudrnová, 21.9.2016


Praktikum IV - ZS 2016-2017

Před započetím měření úloh Praktika IV je nutné absolvovat Poučení o bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření (kromě platného standardního Kurzu bezpečnosti práce I s platností 2 roky). Toto poučení proběhne

  • úterý 4. 10. 2016 od 14:00 hod. v posluchárně T1
  • a ve středu 5. 10. 2016 od 13:10 hod. rovněž v posluchárně T1.

Po absolvování tohoto poučení můžete začít měřit od 10. 10. Podrobnosti a dotazy zodpovíme při Poučení.

Vojtěch Hanzal, 15.9.2016


Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Kurz bezpečnosti práce se bude konat v místnosti fyzikálního praktika IV v pondělí 3. 10. 2016 od 9:30 hod.

Kurz je určen pro studenty Praktické fyziky 1 (NAFY004) a dále pro studenty dalších praktik, kteří nemají BOZP platné. Platnost kurzu je dva roky.

Jaroslava Piešová, 14.9.2016

start.txt · Poslední úprava: 24.09.2013 13:38 (upraveno mimo DokuWiki)