Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled LS 2016/2017

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letním semestru školního roku 2016/2017 dne 20. 2. 2017.

Pro studijní obor obecná fyzika probíhá výuka:

  • Fyzikální praktikum I (NOFY066) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru.
  • Fyzikální praktikum III (NOFY028) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru.

Pro studenty oboru fyzika zaměřená na vzdělávání probíhá výuka:

  • Fyzikální praktikum I (NUFY093) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru.
  • Fyzikální praktikum III (NUFY099) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru.

Pro studijní obor aplikovaná fyzika probíhá výuka:

  • Praktická fyzika II (NAFY005) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru.
  • Praktická fyzika IV (NAFY013) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru.

Pro studenty jsou stanoveny tzv. „kontrolní dny“ na 31. 3. 2017 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na 21. 4. 2017 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění se vypne možnost zápisu do praktika, úlohy budou studentovi předepsány lektorem.

Poslední týden semestru (tj. týden od 22. 5. do 26. 5. 2017) se neměří, tento týden je zápočtový.

Připomínáme, že odevzdané protokoly se k přepracování nevracejí!

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“). Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může požádat lektora příslušného praktika o možnost opravy této jedné úlohy (v praktiku I dvou úloh) nejpozději do 26. 5. 2017.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném praktiku měřili a zápočet nezískali. Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu úloh, například protože již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných, podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem příslušného praktika nejpozději 14 dní po začátku semestru (tj. do 6. 3. 2017)!

doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D., vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky

prehled.txt · Poslední úprava: 6.02.2017 15:15 autor: Dagmar Drahná