Informace o bakalářské SZZ a souvisejících věcech
jsou uvedeny na adrese http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/bplayout/,
potřebné formuláře jsou uvedeny na adrese http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/.

Zde jsou jen drobné doplňující informace, které nelze z technických důvodů uveřejnit na centrálních fakultních stránkách.
Poslední úprava  , Štěpán Sechovský